Despre noi


Echipa de suport conține experți în chimia analitica cu o experiență cumulată în diverse zone de expertiză cu aplicabilitate a tehnicilor cromatografice. Putem aprecia provocările analitice și susține proiectele în mod pragmatic și eficient.

Utilizăm un sistem optimizat pentru a urmări rezultatele obținute și pentru a evalua parametrii de analiza în mod predictiv pentru timpi de implementare rapizi. Veți fi înștiințat de evoluțiile intermediare și de rezultatele finale obținute.

Aplicații și dezvoltarea metodelor

Dacă nu avem o soluție la cheie, vă vom oferi un cadru facil pentru o recomandare sau vom considera premisele unei dezvoltări ale unei tehnici cromatografice de la zero.

In cadrul proiectelor dezvoltate am efectuat activități de asistență și suport continuu și activ persoanelor care au nevoie de soluții și alternative aferente rezultatelor obținute.

În cadrul proiectelor implementate, rezultatele obținute vor fi transmise și analizate în timp real pentru că nevoia dumneavoastră de realizare este importantă pentru noi.

Probleme în separare și probleme instrumentale

Personalul de laborator tehnic prezintă experiență în depanarea problemelor de HPLC, GC si spectrometrie de masă precum și pentru problemele instrumentale relaționate cu problemele instrumentale

Ca și client ChemPerformance veți avea acces la informație și cunoaștere – deci problema soluțiilor parțiale este eliminată prin suport continuu și coerent.

Prin soluții electronice de control vă vom oferi suport direct prin controlul softwarelui de lucru, utilizarea unor opțiuni neexploatate și vă vom oferi suport și soluții la problemele instrumentale.

Am introdus un quiz step-by-step pentru uneltele de problematică instrumentală pentru identificarea clară a problemei și furnizarea celei mai eficiente soluții.

Servicii de consultanță

Pentru a veni în întâmpinarea problemelor relaționate de diversitatea problemelor instrumentale și metodologice, putem include o serie de servicii care pot imbunătăți performanța laboratorului.

Aceste servicii includ:

·         Transferul metodelor HPLC pentru a îmbunătăți randamentul și rezoluția folosind tehnici HPLC sau sisteme cromatografice pe bază de particule cu particule cu miez dur și presiune scăzută dar eficiența separării comparativă cu cea a coloanelor
·         Dezvoltarea metodelor HPLC si GC
·         Transferul metodelor de la format GC la format GC rapid utilizand echipamentele existente si a coloanelor diametru îngust GC;
·         Transferul metodelor GC de la format utilizând gaz purtător heliu la metode pe baza de hidrogen;
·         Servicii de optimizare a analizoarelor de masă și a tehnicii de ionizare (ESI) – cromatografie de lichide și respectiv EI, CI pentru GC   în vederea îmbunătățirii sensibilității, specificității și robusteții.
·         Instruiri privind procesarea datelor, dezvoltarea abilităților și cunoștințelor de analiză și dezvoltare cromatografică;
·         Aplicarea de tehnici in-silică pentru a reduce timpul de analiză și timpul de procesare a datelor.
·         Dezvoltarea de algoritmi de integrare automată pentru a reduce timpul de prelucrare manuală;
·         Dezvoltarea de metode automate și îmbunătățite de preparare a probelor pentru a prelungi timpul de utilizare a instrumentelor analitice, pentru a prelungi viața coloanei și a îmbunătăți sensibilitatea și specificitatea metodelor
·         Optimizarea instrumentală pentru îmbunătăți robustețea, sensibilitatea și randamentul;
·         Achiziția de componente ale instrumentelor și service pentru tipuri de echipamente.
·         Transferul metodelor și soluționarea problemelor.

Instruiri pentru chimiști analiști

Experiența în implementarea problemelor a determinat creșterea cunoștințelor teoretice privind dezvoltarea metodologică. Pe baza principiilor matematice putem stabili bazele cunoștințelor pentru cromatografie necesare analizelor eficiente.

Pentru orice metodă analitică, putem realiza instruire, utilizând metode de training certificate ANC și de la partenerii nostro

Temele de instruie sunt:

·         HPLC/UHPLC
·         GC
·         LC-MS
·         GC-MS

Mentenanță și rezolvarea problemelor

•         Dezvoltarea metodelor;
·         Validarea metodelor;
·         Dizolvare;
·         Design de experiment;
·         Transferul metodelor;
·         Statistica in chimia analitică;
·         Deprinderi de laborator.

Oferim informații specializate și specifice pentru analiza și pentru identificarea problemelor analitice.

Servicii analitice

Suntem capabili să oferim suport în următoarele arii de expertiză:

·         Dezvoltarea metodelor cromatografice și validare;
·         Elucidarea structurală a produșilor de degradare necunoscuți;
·         Analiza substanțelor volatile si extractibile;
·         Servicii pentru zona agrochimica;
·         Analiza in analiza siguranței alimentare;
·         Testarea fizica-chimica;
·         Studii de stabilitate;
·         Bioanaliza.